John Fernström (1897 - 1961) var en av de riktigt produktiva tonsättarna, men det var inte från början givet att han skulle ägna tonkonsten sitt liv. Det var målning som gällde i slutet av 1940-talet. Han studerade bildkonst, och hade framgångsrika utställningar. Han har skrivit en självbiografisk skrift; ”Jubals son och blodsarvinge”.

Fernström föddes i Kina, där hans föräldrar var missionärer. Han kom till Sverige för sin skolgång i tioårsåldern. Från 1916 till 1939 tjänstgjorde han som violinist i den orkester som skulle bli Helsingborgs Symfoniorkester. Senare bodde han i Lund, där han förutom sitt rikliga komponerande också verkade som betydande pedagog.

John Fernström är svår att placera in i fack eller stil. Han var romantiker, impressionist och modernist i samma mån, av eget och uttalat val. Han har, tycks det, varit nästintill förgäten tills tämligen nyligen, men nu kommer skivorna på rad, även på icke svenska bolag. Kan musiklivets förbiseende tidigare ha berott på att den regelrätta modernismen - Måndagsgruppen et consortes - så att säga dominerade scenen vid 1950-talets ingång så kapitalt att de mer traditionellt nyanserade tonsättarna kom i skymundan i decennier framöver?

Spårlista:
Nr IV Eb major opus (1942) 
1. Allegro molto vivace [5.44] 
2. Adagio cantabile [4.13] 
3. Final-Rondo Allegro assai [4.24]

Nr VI in the 7th gipsy key of G opus 81b (1946) 
4. Allegro [5.08] 
5. Lento doloroso [4.30] 
6. Scherzo vivo [2.05] 
7. Finale allegro [5.05]

Nr VII opus 91 (1950) 
8. Moderato [7.04] 
9. Andante [4.42] 
10. Scherzo vivace [5.07] 
11. Finale Allegro [5.21]

Nr VIII in Dorian mode opus 93 (1952) 
12. Andante [2.05] 
13. Allegro non troppo, deciso ed energico [2.38] 
14. Andante un poco sostenuto [4.45] 
15. Allegro moderato [3.52]

Total: [67.36]

Recensioner:
I stråkkvartetterna, av vilka vi på CD:n från Daphne hör fyra stycken, har Fernström släppt loss sin experimentlusta avseende såväl harmonik som rytm och kolorit. Kvartettformen är ju också en tacksam - och svår och avslöjande - musikform, där skickligheten, handlaget och konstnärligheten (eller bristen på dessa egenskaper) lyser en i öronen, samtidigt som den möjliggör raffinerade intima uttryck för såväl emotionella som intellektuella stämningar, i en omedelbarhet som man sällan finner inom andra kompositionsformer i den seriösa musiken. Fernström gör ingenting enkelt för sig i dessa vackra och intrikata kvartetter. Han väver en händelserik och komplicerad musikalisk vävnad, som samtidigt är transparent, genomlyst, luftig - frisk! Han lyckas med att vara filosofisk, intellektuell, komplicerad och höglänt samtidigt som han är ljus, dansant, lustfylld, ibland en aning burlesk och nära. Dessa kvartetter på Daphne är dessutom alldeles utmärkt inspelade. Lysellkvartetten gör ett strålande jobb, och skivbolagets tekniker har åstadkommit den bäst ljudande skiva jag hört på länge. Bara själva ljudkvalitén som sådan är en njutning att erfara!

SONOLOCO review

 

De kraftfulla manifestationerna kring hundraårsminnet av John Fernströms födelse för två år sedan blev glädjande nog ingen engångsföreteelse. Skivor har fortsatt att spelas in och den här kvartettskivan är en av de allra bästa. Till jubileet 1997 kom Naxos med en skiva med Femströms tredje, sjätte och åttonde kvartetter med Vlachkvartetten, som också gav en Femströmkonsert i Lund. All heder åt den tjeckiska ensemblen, men den hamnar avgjort i skuggan när Lysell-kvartetten också spelar in samma sjätte och åttonde kvartetter plus fjärde och sjunde kvartettema. Det finns en annan skärpa, klarhet och distinkt fraseringskonst hos den svenska ensemblen. En för mig ny och mycket positiv bekantskap var den fjärde kvartetten, glad, öppen men samtidigt koncentrerad musik så karakteristisk för Femström med sin kanonartat kontrapunktiska men samtidigt melodiska karaktär. Andra svenska tonsättare skrev också kontrapunktiskt då för omkring femtio år sedan, men då uteslutande i Hindemiths ofta torrt akademiska efterföljd. Icke så Fernström som i sina kvartetter bättre än någon annan lyckades förena lätthet och lärdom. LENNART BROMANDER Arbetet

1009 John Fernström String Quartets

Daphne Records AB

  • Facebook
  • YouTube

Stora Kvinns Väg 80

SE-125 59 Älvsjö

Sweden

Telefon +46 708 63 42 10

Email: info@daphne.se

© 2019 Daphne Records AB