Dediské Scény (Byscener) innehåller romanser av bl a Béla Bartók, Bohuslav Martinu och Antonín Dvorák. Annika Hudak, mezzosopran har här valt att sjunga på originalspråken, men alla texter finns översatta till svenska i texthäftet. Annika Hudak har en bred musikalisk utbildning från Kungliga Musikhögskolan och Operastudio-67 i Stockholm. Hon är flitigt anlitad som oratoriesångerska och har också medverkat i operauppsättningar bl a i Vadstena akademien och på Folkoperan i Stockholm. Stefan Nymark vid pianot.

Spårlista: Béla Bartók (1881 - 1945) Dedinské Scény / Byscener Slovenské µudové piesne / Slovakiska folksånger 1. Pri hrabaní / Vid höräfsning [1.11] 2. Pri neveste / Hos bruden [1.17] 3. Svatba / Bröllopet [2.39] 4. Ukoliebavka / Vaggsång [3.56] 5. Tanec mládencov / Ynglingarnas dans [1.57]

Bohuslav Martinú (1890 - 1959) Nový plalíèek / Den nya lilla kuben Moravská lidová poezie / Mährisk folkpoesi 6. Bohatá milá / Den rika kärestan [1.09] 7. Oputéný milý / Den övergivna älskaren [1.14] 8. Touha / Längtan [0.58] 9. Zvédavá dievèa / Den nyfikna flickan [0.56] 10. Veselá dievè / Den glada flickan [0.28] 11. Smutný milý / Den sorgsne älskaren [2.23] 12. Prosba / Bönen [0.56] 13. Vysoká veza / Det höga tornet [0.47]

Antonín Dvorák (1841 - 1904) Cigánské melodie, op. 55 / Zigenarmelodier, op. 55 14. Má píseò zas mi láskou zní / Min sång ljuder åter [2.39] 15. Aj! Kterak trojhranec múj / Oj! vad min triangel [1.10] 16. A les je tichý kolem kol / Skogen är tyst runt omkring [3.00] 17. Kdyý mne stará matka / När min mormor [2.34] 18. Struna naladìná / Strängen är stämd [1.13] 19. Siroké rukávy / Vida ärmar [1.41] 20. Dejte klec jestrábu / Om du skulle ge falken [2.10] V národním tónu, op. 73 / I folkton, op. 73 21. Dobrú noc / God natt [3.19] 22. Zalo dievca, zalo trávu / Flickan som skar gräs [2.29] 23. Ach, není tu / Ack det finns inte här [3.40] 24. Ej, mám já kona faku / Eja, jag har en fullblodsfux [2.03]

Leos Janácek (1854 - 1928) Moravská lidová poesie v písních / Mährisk folkpoesi i sånger 25, Bolavá hlava / Värkande huvud [2.46] 26. Co je to za nebe / Vad vore det fôr himmel [0.48] 27. Koníèky milého / Min älskades hästar [1.17]

Mikulás Schneider - Trnavský (1881 - 1958) 28. Daleko, siroko / Min mors åker [2.28] 29. Orác / Plöjaren [1.05] 30. Ukolébavka / Vaggsång [2.41]

Total: [58.17]

Recensioner: Skivbolaget Daphne fortsätter en intressant utgivning. Vi kan ju t.ex. tänka på deras CD-skivor med pianomusik av Hilding Rosenberg. Skivbolaget ägs av Björn Uddén, oboist i Radiosymfonikerna sedan många år. På denna skiva ägnar man sig åt ett helt annat idiom; den böhmiska och mähriska folkvisan, i konstmusiktappning, alltså i romansens skepnad. Som synes av kompositörslistan ovan är det många av de mer namnkunniga tonsättarna som gått till sina rötter i denna hantering. I några fall rör det sig om konstmusikaliska bearbetningar av redan existerande folkvisor, medan det i övrigt handlar om nyskrivna romanser i folksångstradition, vilka tonalt och ämnesmässigt lätt hänförs till den folkloristiska disciplinen.

Det är en väl genomarbetad utgåva. I häftet finns sångtexterna på såväl ursprungsspråk som svenska, plus komprimerade biografier över tonsättarna och uppgifter om de olika verkens ursprung. Man t.o.m. berättar om bakgrunden till varje sång! Detta gör lyssnandet så mycket mer intressant, eftersom sångerna därmed - även för den som inte talar språket eller känner till de inhemska traditionerna i dessa områden - sätts in i sin etnologiskt-kulturella succession. Det är sångerskan själv som skrivit verkkommentarerna, vilket alltså visar att Annika Hudak också är en forskare. Ett vederhäftigt bakgrundsmaterial höjer alltid den konstnärliga upplevelsen ett rejält snäpp, så vi vill ge Daphne en speciell eloge just för detta!

Genomförandet av sångerna är gott, både vad gäller det sångliga och det pianistiska. Annika Hudak har en bred musikalisk utbildning från Kungliga Musikhögskolan och Operastudio-67, och har medverkat vid operauppsättningar vid bl.a. Vadstenaakademien och Folkoperan. Stefan Nymark bor i Wien, där han fungerar som liedackompanjatör och operarepetitör. Han är dessutom en erfaren sångare, vilket förstås gör honom än mer skickad att agera ackompanjatör.

Béla Bartók (1881 - 1945) begav sig 1905 ut på forskningsresor i Ungern, Slovakien, Rumänien, Serbien, Bulgarien, Turkiet och Nordafrika, ofta i sällskap med Zoltán Kodály. Han samlade under åren fram till 1918 in 3223 slovakiska folksånger, vilka han själv nedtecknade. Sångerna i Bartóks samling Byscener - som gett namn åt hela CDn - går alla i lydisk eller mixolydisk tonart.

Bohuslav Martinu (1890 - 1959) som växte upp i ett kyrktorn (!) i östra Böhmen, komponerade sina romanser på Long Island. Han flydde till U.S.A. under andra världskriget. Det är hans egna sångkompositioner i mährisk folkviseton.

Antonín Dvorák (1841 - 1904) hade en betydande roll i tillkomsten av en nationell tjeckisk musik. Här hör vi prov på hans ”Zigenarmelodier” och ”I folkton”. Dvorák skrev själv musiken, men den har romanidrag. ”I folkton” springer ur Dvoráks fantasi, men bär tydliga drag av böhmisk och mährisk folkmusik.

Leos Janácek (1854 - 1928) föddes på landsbygden i Mähren. Han var nationalist, och i Brno jobbade han med att återupprätta den tjeckiska kulturen, gentemot den starka tyska dominansen. Han samlade och nedtecknade en mängd folksånger. Här presenteras en del av sångerna i hans ”Mährisk folkpoesi”.

Mikulás Schneider-Trnavsky (1881 - 1958) representeras på denna vackra CD av tre sånger ur tre olika samlingar. Huvuddelen av Schneider-Trnavskys oeuvre består av bearbetade eller komponerade folksånger. Sin utkomst fick han annars från sin tjänst som domkyrkoorganist i Trnava, Slovakien.

SONOLOCO record reviews

1010 Dedinské Scény

Daphne Records AB

  • Facebook
  • YouTube

Stora Kvinns Väg 80

SE-125 59 Älvsjö

Sweden

Telefon +46 708 63 42 10

Email: info@daphne.se

© 2019 Daphne Records AB