Gregorianska sånger 
Sverker Jullander orgel

Otto Olsson (1879-1964) var under lång tid Sveriges ledande organist och tonsättare av orgelmusik. Olsson var den förste som använde sig av gregorianska melodier i orgelmusik, därtill inspirerad av Widors två sista orgelsymfonier.

Inspelningen är gjord på Setterquist & son-orgeln i Kristinehamn kyrka. Den är med sina tre manualer och 43 stämmor på många sätt typisk för den svenska senromantiska traditionen. Här finns en rik besättning av milda stämmor i skilda klangfärger, företrädesvis i 8'-läget, som t ex Gamba och Dubbelflöjt i manual I, Flûte harmonique och Clarinette i manual II samt Euphon i manual III.

Organisten Sverker Jullander är verksam vid Göteborgs Organ Art Center som forskare och lärare. Han är en av sveriges störste Olssonkännare. Jullanders doktorsavhanling behandlade Otto Olssons orgelkompositioner, främst ur uppförandepraktisk synvinkel.

Spårlista:
GREGORIANSKA MELODIER I FORM AF ORGELSTYCKEN (Gregorian Melodies in the 
Form of Organ Pieces), Op. 10 /GEHRMANS MUSIKFÖRLAG AB/ 
1 I Creator alme siderum [2:28] 
2 II Angelus autem Domini [2:23] 
3 III O quot undis lacrimarum [4:02] 
4 IV Veni Creator Spiritus [2:50] 
5 V Vexilla Regis prodeunt [3:03] 
6 VI Salve Regina [4:30]

SIX PIECES ON OLD CHURCH SONGS, Op. 47 /AUGENER LTD (PRS)/ 
7 I Alma redemptoris mater [4:00] 
8 II Iste confessor [1:37] 
9 III Haec dies [4:14] 
10 IV Credo [7:00] 
11 V O sacrum convivium [4:03] 
12 VI Magnificat [1:41] 
13 TEN VARIATIONS ON THE 
DORIAN PLAINSONG 
"AVE MARIS STELLA", Op. 42 /ERIKSFÖRLAGET/ [20:33]

Total: [62:41]

1011 Otto Olsson Organ Music Vol. 1

Daphne Records AB

  • Facebook
  • YouTube

Stora Kvinns Väg 80

SE-125 59 Älvsjö

Sweden

Telefon +46 708 63 42 10

Email: info@daphne.se

© 2019 Daphne Records AB