Pulse

Hur livfullt är instrumentets puls år 2003? 
Pianot står sig, dess puls slår stadigt tycks det - även om dess plats som det självklara hemmainstrumentet hotas av allehanda elektroniska noviteter. Denna skiva upptar pianostycken som komponerats under 1900-talets sista två decennier av tonsättare ur skilda generationer: den äldste 90 år, den yngste 34.

Matti Hirvonen är en entusiastisk uttolkare av ny musik och har uruppfört många svenska verk, varav en rad tillägnade honom. Nu har han ställt samman nio verk på denna Cd för att visa mångfalden och variationsrikedomen i den repertoar han haft att arbeta med under senare år och låtit skilda generationer och uttryckssätt representeras. Huvudsakligen har han valt verk som han framfört många gånger och funnit fungera väl i konsertsammanhang. 

Spårlista:
Track list:

1. Ivo Nilsson (b. 1966) Puls/Pulse/1988 rev.-92 * [5.47]

2. Johannes Jansson (b. 1950) Näktergalen/The Nightingale/1983, rev-84 * [4.40]

3. Werner Wolf Glaser (b. 1910) Präludium 1994 * [2.21]

4. Werner Wolf Glaser (b. 1910) Sospeso 1995 * [2.03]

5. Mats Larsson Gothe (b. 1965) Valkyrieritt/Ride of th Valkyries/1994 * [7.05]

6. Kjell Perder (b. 1954) London Vertigo 1993 * [8.19]

7. Maurice Karkoff (b. 1927) Fantasia For The Left Hand 1992 **** [6.02]

8. Bo Nilsson (b. 1937) Arctic Romance (To Gudrun) 1995 *** [3.47]

9. Jan Sandström (b. 1954) Campane in campi aperti 1985 ** [10.36]

10. Folke Rabe (b. 1935) With love #1 1984 ** [2.10]

11. Folke Rabe (b. 1935] With love #2 1984 ** [3.57]

Total: [57.53]

1012 Pulse Matti Hirvonen Piano Solo

Daphne Records AB

  • Facebook
  • YouTube

Stora Kvinns Väg 80

SE-125 59 Älvsjö

Sweden

Telefon +46 708 63 42 10

Email: info@daphne.se

© 2019 Daphne Records AB