Otto Olsson komponerade 1908 Tolv orgelstycken över koralmotiv. De flesta av de tolv orgelstyckena kan karakteriseras som fantasier, där en eller flera koralfraser behandlas. Styckenas ordningsföljd följer kyrkoåret. Varje stycke, med undantag för Långfredag är baserat på en koral som har anknytning till en särskild högtidsdag. Varje styckes titel utgörs av högtidsdagens namn.

För denna inspelning har valts huvudorgeln i Kristinehamns kyrka, byggd 1921 av Setterquist & Son. Den är på många sätt typisk för den svenska senromantiska traditionen. I sitt utlåtande i egenskap av orgelns avsynare uttryckte Otto Olsson stor tillfredsställelse med intonationen, vilken han ansåg hade utförts med "stor omsorg... så att varje stämma fått sin säregna, karakteristiska klangfärg", liksom med instrumentet som helhet, vilket betecknades som "stående på höjden av nutidens fordringar"

Organisten Sverker Jullander har doktorerat på Otto Olssons orgelverk och anses som en av Sveriges främsta organister.

Spårlista:
Twelve Organ Pieces on Choracle Motives OP 36 
1. No. 1. Advent. Ps. 53. Bereden väg för Herran. [2.57]

2. No. 2. Jul. Ps. 55. Var hälsad, sköna morgonstund [4.22]

3. No. 3. Jul. Ps. 63. Av himlens höjd oss kommet är [2.06]

4. No. 4. Nyår. Ps. 66. Si, Jesus är ett tröstrikt namn. [1.58]

5. No. 5. Trettondedagen. Ps. 50. Förlossningen är vunnen. [4.16]

6. No. 6. Botdagen. Ps. 384. Herre dig i nåd förbarma [4.06]

7. No. 7. Långfredag. [6.24]

8. No. 8. Påsk. Ps. 102. Vad ljus över griften. [3.54]

9. No. 9. Kristi Himmelsfärd. Ps. 113. Till härlighetens land igen. [3.37]

10. No. 10. Pingst. Ps. 134. Kom Helge, Ande, Herre Gud! [3.37]

11. No. 11. Hel. Trefaldighetssöndag. Ps. 22. Gud trefaldig, statt oss bi. [4.34]

12. No. 12. Tacksägelsedagen. Ps. 16. Min själ skall lova Herran. [5.07]

13. Fantasy and Fugue on the choracle "We praise thee, o great God" [19.36]

Total: [66.44]

1013 Otto Olsson Organ Music Vol. 2

Daphne Records AB

  • Facebook
  • YouTube

Stora Kvinns Väg 80

SE-125 59 Älvsjö

Sweden

Telefon +46 708 63 42 10

Email: info@daphne.se

© 2019 Daphne Records AB