Svenska blåskvintetter

av Rolf Martinsson, Gunnar de Frumerie, Daniel Börtz och Hilding Rosenberg

Amadékvintetten:

Susanne Hörberg flöjt Bengt Rosengren oboe Niklas Andersson klarinett Hans Larsson horn Henrik Blixt fagott

Blåsarkvintett är en ensembleform som inte särskilt flitigt utnyttjats av svenska tonsättare. På denna CD presenterar Amadékvintetten en rad betydelsefulla verk av framstående Svenska tonsättare ur olika generationer, alltför sällan framförda. Alla verk på denna CD är upphovsmännens enda i sin art, och alla uppvisar samma vilja att utnyttja all tillgänglig kapacitet hos ensemblen, från det spröda solistiska uttrycket till det breda, orkestrala. Förhoppningsvis innebär Amadékvintettens tillkomst att repertoaren för denna besättning får nya tillskott.

Spårlista: Rolf Martinsson

1. "Coloured Flames"

Gunnar de Frumerie

"Svit för blåskvintett"

2. Introduktion och Fuga

3. Saraband

4. Siciliano med 4 variationer

5. Tarantella

Daniel Börtz

6. "Winter Pieces 2"

Hilding Rosenberg

"Quintetto"

7. Fantasia

8. Allegro moderato, Lento espr.

9. Allegretto scherzando

10. Andante

11. Allegro enrgico

Recensioner: The Amadé Quintet består av Susanne Hörberg, flöjt, Hans Larsson, horn, Niklas Andersson, klarinett, Bengt Rosengren, oboe, och Henrik Blixt, fagott. Kvintetten är etablerad i svenskt musikliv, och på denna skiva spelar de verk av fyra svenska tonsättare. Malmötonsättaren Rolf Martinssons “Flames”, Gunnar de Frumeries “Svit”, Daniel Börzts “Winter Pieces” och Hilding Rosenbergs Quintetto bildar en vacker bukett av svensk nutida kammarmusik. Martinssons skarpa färgkontraster, Frumeries dansanta rytmer, Börtzs och Rosenbergs kärva harmonier är skivans stora behållning. Dessutom visar den blåsartisternas höga tekniska och musikaliska standard. TIBOR FÜLEP Nerikes Allehanda

"Another fine and well-chosen production from Daphne." Music on the web

1019 Flames

Daphne Records AB

  • Facebook
  • YouTube

Stora Kvinns Väg 80

SE-125 59 Älvsjö

Sweden

Telefon +46 708 63 42 10

Email: info@daphne.se

© 2019 Daphne Records AB