Dreams, en symfonisk dikt inspirerad av Akira Kurosavas film med samma namn.

Vid tidens slut är komponerat 2002 på beställning av poeten Jacques Werup, som också har skrivit texten. Inspelningen är gjord på nyårsafton 2003 inför en entusiastisk publik i Malmö konserthus.

A.S. in Memoriam är komponerat 1999 till minne av Arnold Schönberg och hans stråkorkesterverk Verklärte Nacht, tonsatt 100 år tidigare, 1899. I A. S. in Memoriam har Martinsson velat återspegla det tonspråk, den gestik och de musikaliska karaktärer som finns i Schönbergs verk.

Kalliope (2004) Muserna, sångens gudinnor, var alla döttrar till guden Zeus, födda invid Olympen. I verket Kalliope får alla de nio muserna var sin sats, där dessa kontrasterande karaktärer bildar utgångspunkt för fantasin i ett improvisativt komponerande.

1022 Dreams, Music by Rolf Martinsson

Daphne Records AB

  • Facebook
  • YouTube

Stora Kvinns Väg 80

SE-125 59 Älvsjö

Sweden

Telefon +46 708 63 42 10

Email: info@daphne.se

© 2019 Daphne Records AB