1509 gick en av Sveriges största målare, Albertus Pictor, ur tiden. På kyrkoväggar och i kyrkovalv har han berättat om Bibelns historier och om de stora livsfrågorna genom sin konst. Samma teman inspirerade dåtidens kompositörer att beröra oss med musikaliska berättelser om jungfru Maria, om Kristi liv och om kärleken, döden, smärtan och glädjen i medeltidens och renässansens Europa. Den medeltida människan strävade ständigt efter att försäkra sig om en plats i himmelen genom böner och goda gärningar. Framför allt vände man sig till jungfru Maria för att be om hennes förböner. Ovanför Albertus Pictors självporträtt i Lids kyrka, där han framställer sig själv som en moderiktig man i sina bästa år, har han till och med skrivit Memento mei Alberto pictor huius ecclesie – ”Minns mig Albertus, denna kyrkas målare”. Han hoppades säkert att såväl församling som gudom skulle minnas hans namn. Samma önskan uttrycker Josquin des Prez i Ave Maria ... virgo serena: O Mater Dei! Memento mei! – ”O Guds moder! Kom ihåg mig!”

1038 Memento Mei

Daphne Records AB

  • Facebook
  • YouTube

Stora Kvinns Väg 80

SE-125 59 Älvsjö

Sweden

Telefon +46 708 63 42 10

Email: info@daphne.se

© 2019 Daphne Records AB