Under sitt mångåriga samarbete som romansduo har Ivonne Fuchs och Anna Christensson alltid varit angelägna att hitta nya ingångar och broar mellan den mer traditionella romanskonsten och nutiden. Så föddes idén till ett samarbete med tonsättaren Svante Henryson, som ombads skapa en sångcykel som rela-terar till Franz Schuberts Winterreise.

Svante Henrysons val av textmaterial föll på 24 dikter ur Faraj Bayrakdars Frånvarons Speglar, i svensk översättning av Jasim Mohamed. Präglat av starka rytmer och melodier ur både konstmusik-, rock- och jazz-världen skapar Henryson en exceptionell friktion mellan text och musik, med dolda referenser till Winterreise.

Faraj Bayrakdar, syrisk författare och journalist, föddes 1951 i byn Ter Macleh nära Homs. Anklagad för medlemskap i det kommunistiska aktionspartiet dömdes han till 15 års fängelse. Utan någon kontakt med yttervärlden satt han nästan sju år i förvar och torterades.

Bayrakdar skrev sina dikter på cigarettpapper, som smugglades ut och publicerades i Paris. Internationella PEN-organisationen blev uppmärksam på dikterna och startade en kampanj för diktarens frisläppande.

År 2000 släpptes han fri i samband med en amnesti. År 2005 emigrerade Faraj Bayrakdar till Sverige.

I diktsamlingen Frånvarons Speglar spänner Faraj Bayrakdar en båge över 101 dikter, de sammanförs som länkar i en kedja. Diktaren beskriver en natt som är svartare än alla andra nätter. Som fånge tar han oss med på en resa till sin cell i Militära Fängelset i Saidnaya. På denna resa visar han det otänkbara i ett bittert språk av mörker och sten.

Dikterna talar om sorg och längtan efter friheten. Ingen bitterhet klingar ur dem, men väl anklagelsen: ”Om gudarna verkligen var gudar skulle de aldrig nöja sig med en mindre offergåva än en tyrann.”

1064 Frånvarons speglar

Daphne Records AB

  • Facebook
  • YouTube

Stora Kvinns Väg 80

SE-125 59 Älvsjö

Sweden

Telefon +46 708 63 42 10

Email: info@daphne.se

© 2019 Daphne Records AB