År 2011 fick Rolf Martinsson, en av Sveriges internationellt såväl som nationellt mest erkända nutida tonsättare, förfrågan av studieförbundet Sensus samt 12 svenska körer att komponera ett nytt passionsverk. Sverige har en rik körtradition och i kompositionsuppdraget ingick att körsatserna och instrumentalstämmorna skulle hållas på en rimlig teknisk nivå, så att verket även skulle vara tillgängligt för goda amatörkörer och -musiker medan de två soliststämmorna, evangelisten (sopran) och Jesus (baryton), skulle skrivas för professionella sångare. I uppdraget ingick också att verket skulle komponeras för liten ensemble. Dessutom ingår en berättare som för handlingen vidare. Avsikten med det nya verket, baserat på Lukasevangeliet och med kontrasterande specialförfattade nutidstexter av Göran Greider, var att det skulle vara tillgängligt för landets körer oavsett ekonomi och nivå. Det fanns också en tanke om att Lukaspassionen skulle förhålla sig i mindre skala, tids- och instrumentalmässigt, till Bachs stora passionsverk. Det var därför naturligt för tonsättaren att ta stilistiskt avstamp i barockstilen när Lukasevangeliets text skildras men när verket ökar i dramatik och Göran Greiders starka nutidstexter då och då tar plats i partituret, speglar musiken både romantiska och nutida musikaliska uttryck, för att därefter vända tillbaka till barockidiomet när evangeliets ord åter tar vid och för berättelsen vidare. Det gripande djup som därmed uppstår i det endast 90 minuter långa verket, bär stycket från första till sista ton och har begeistrat såväl publik som interpreter sedan de 12 medbeställande körerna gjorde sina respektive premiärer våren 2012. Lukaspassionen har sedan dess blivit ett nytt repertoarverk inom den svenska körtraditionen och har fram till 2020 framförts över 70 gånger i Sverige. Som ett resultat av denna framgång planerar Gehrmans Musikförlag att under 2021 ge ut en tysk bearbetning av verket för internationell spridning. Rolf Martinsson har tillägnat sitt passionsverk eldsjälen Kettil Skarby, initiativtagare till verket samt före detta VD för Gehrmans Musikförlag.

1066 St. Luke Passion

Daphne Records AB

  • Facebook
  • YouTube

Stora Kvinns Väg 80

SE-125 59 Älvsjö

Sweden

Telefon +46 708 63 42 10

Email: info@daphne.se

© 2019 Daphne Records AB