Titeln till albumet - Days of Wine and Roses - är hämtad från den engelske poeten Ernest Dowsons dikt Vitae Summa Brevis Spem Nos Vetat Incohare Longam, vilket fritt kan översättas med ”Livets korthet förhindrar oss att hysa något långsiktigt hopp”. Dikttiteln är i sin tur ett citat från latinpoeten Horatius och därmed knyts ett band bakåt i historien mellan Horatius den äldre och Horatius “den yngre”, nämligen László Horvath som blev känd för allmänheten under pseudonymen Ladislaus Horatius.

1069 Days of Wine and Roses

  • Kommer att finnas tillgängligt vid utgivningen

  • Kommer att finnas tillgängligt vid utgivningen

Daphne Records AB

  • Facebook
  • YouTube

Stora Kvinns Väg 80

SE-125 59 Älvsjö

Sweden

Telefon +46 708 63 42 10

Email: info@daphne.se

© 2019 Daphne Records AB