Sven-David Sandströms genuina känsla för kören som instrument är påtaglig i hela kantaten och inte sällan låter han kör och solister samverka a cappella. Lika tydligt är hans hantverk och skaparanda när det gäller orkestern genom att låta dess klangrikedom och rytmiska pregnans samspela med körens och solisternas insatser. Emellanåt ger orkestern också sina egna musikaliska kommentarer och reflektioner. Orkesterbesättningen är något sparsmakad jämfört med stora oratorier och består av enkelt träblås, två horn, en trumpet, en trombon, pukor och stråkar. Sandströms komposition kräver en hel del av sina solister och körsångare, där avancerad stämföring, rytmiska och harmoniska förlopp utmanar de medverkande. Trots detta är förhoppningen att UPPBROTT Det finns en gammal tid och en ny tid blir ett nytt tillskott till den svenska musiklitteraturen och som kommer att framföras på många olika arenor i framtiden.

Att Adolf Fredriks kyrkas kammarkör fick vara en del av uruppförandet av detta verk var förstås en stor ära, tillsammans med solisterna Hanna Husáhr och Olle Persson samt orkestermusiker på högsta nivå. Tack vare Mats Helgessons inspelning av uruppförandet i Adolf Fredriks kyrka lördag 15 juni 2019 och Daphne Records möjlighet till utgivning är vi nu tacksamma över att denna konsert och framför allt Sven-Davids eminenta komposition får komma fler till del.

1070 Uppbrott /Decampment

  • Kommer att finnas tillgängligt vid utgivningen

Daphne Records AB

  • Facebook
  • YouTube

Stora Kvinns Väg 80

SE-125 59 Älvsjö

Sweden

Telefon +46 708 63 42 10

Email: info@daphne.se

© 2019 Daphne Records AB