Hilding Rosenbergs pianoproduktion är mångskiftande och med svenska mått nydanande. Ytterligheterna är de fyra sonaterna och de små föredragstudierna för pedagogiskt bruk. De flesta verken förblev länge så gott som okända, fast de tidigt kom i tryck. Huvudparten av Rosebergs pianikompositioner är från 1920-talet, verk sålunda av en relativt ung tonsättare. Det första kända och alltmer spelade verket är "plastiska scener" från 1921. Det är ett mycket charmfullt verk. Sak samma kan sägas om "11 små föredragstudier" från 1925. Efter den omfattande 20-tals produktionen skulle det dröja över ett decennium innan Rosenberg åter skrev för piano solo. Det blev "Improvisationer" (1939) ett av den svenska pianolitteraturens mest spelade verk. 

 

Mats Widlund tillhör idag de främsta solisterna i Sverige och framträder regelbundet med alla de stora symfoniorkestrarna i landet. Han är också en mycket uppskattad och efterfrågad kammarmusiker. Han har spelat in samtliga pianoverk av Hilding Rosenberg på CD, även de båda pianokonserterna. (Daphne 1003 och 1006)

1001 Rosenberg Piano Works Vol. 1

Daphne Records AB

  • Facebook
  • YouTube

Stora Kvinns Väg 80

SE-125 59 Älvsjö

Sweden

Telefon +46 708 63 42 10

Email: info@daphne.se

© 2019 Daphne Records AB