Hilding Rosenbergs pianoproduktion är mångskiftande och med svenska mått nydanande. Ytterligheterna är de fyra sonaterna och de små föredragstudierna för pedagogiskt bruk. De flesta verken förblev länge så gott som okända, fast de tidigt kom i tryck. I Rosenbergs tidiga pianomusik kombineras ofta två gestaltningsidéer. Den ena utgår från en klassisk tradition. Den är sammanhållande, åtstramande. Den andra är ett fritt och plötsligt spel av impulser: sramatiska, poetiska. Det sista, viktiga pianoverket av Rosenberg är en "Sonatin" från 1949. Mellan två livfulla, motoriska satser står ett Lento molto tranquillo som visar vilken inspirerad lyriker Rosenberg kunde vara: stillhet, sjungande melodik bärig inte minst genom de parallella terserna, fraser som talar berättar. 

Mats Widlund tillhör idag de främsta solisterna i Sverige och framträder regelbundet med alla de stora symfoniorkestrarna i landet. Han är också en mycket uppskattad och efterfrågad kammarmusiker. Han har spelat in samtliga pianoverk av Hilding Rosenberg på CD, även de båda pianokonserterna. (Daphne 1001 och 1006)

1003 Rosenberg Piano Works Vol. 2

Daphne Records AB

  • Facebook
  • YouTube

Stora Kvinns Väg 80

SE-125 59 Älvsjö

Sweden

Telefon +46 708 63 42 10

Email: info@daphne.se

© 2019 Daphne Records AB