Den Sonorösa Lyran – här i formen av en välklingande dubbelhövdad luta, ett lutinstrument som var mycket populärt i 1600-talets England. På värdshusen, vid hovet och i adliga hem spelades denna luta som också kom att avbildas på otaliga samtida målningar.

I lutans renässans på 1900-talet har detta instrument oförtjänt hamnat i skymundan och har hittills knappast funnits representerad i varken skivutgivning eller konsertprogram. Lutenisten Anders Ericson har till denna inspelning grävt fram musik från opublicerade källor till ett spännande program som här presenteras för första gången i modern tid.

1061 Lyra Sonora

Daphne Records AB

  • Facebook
  • YouTube

Stora Kvinns Väg 80

SE-125 59 Älvsjö

Sweden

Telefon +46 708 63 42 10

Email: info@daphne.se

© 2019 Daphne Records AB